De AOW is niet hetzelfde als uw pensioen. AOW krijgt u namelijk van de overheid, niet van uw pensioenfonds. De AOW wordt iedere maand uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
 

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog van 66 jaar en 4 maanden in 2021 naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud de mensen gemiddeld worden. De exacte AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Alles wat u over de AOW moet weten, vindt u op de website van de SVB.