VGC
'Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina' behartigt de belangen van haar leden. De leden worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, binnen Pensioenfonds Campina en binnen de VGC.

BPZ
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Op deze website vindt een overzicht van uw pensioen- en AOW aanspraken. De website laat bovendien zien waar uw pensioen is opgebouwd. 

Sociale VerzekeringsBank (SVB)
Uitvoeringsorgaan voor AOW en Anw.

Zorginstituut Nederland
Overkoepelend orgaan voor de zorgverzekering.

Zorg- en huurtoeslagen
Informatie van de Belastingdienst over toeslagen.

DNB
Toezichthouder De Nederlandsche Bank.

AFM
Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten.

Ombudsman
De Ombudsman pensioenen.

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek (prijsindexcijfer).

Pensioenfederatie
Behartigt namens meer dan 300 pensioenfondsen de belangen van 5,6 miljoen deelnemers, 2,9 miljoen gepensioneerden en 8,3 miljoen gewezen deelnemers. De Pensioenfederatie is voortgekomen uit een samenwerking van de koepels voor ondernemings- (OPF), beroeps- (UvB) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB).

Vrouw&pensioen
Platform Vrouwenpensioen.

Zuivelgeschiedenis Nederland 
Een website over de zuivelhistorie van Nederland.