In de pensioenregeling van Pensioenfonds Campina was tussen 2009 en 2014 het partner- en wezenpensioen op risicobasis verzekerd. Dit betekent dat uw nabestaanden alleen verzekerd zijn zolang u pensioen opbouwt. Dat komt omdat u dan premie betaalt. Inmiddels bent u met pensioen en betaalt u geen premie meer. Dit betekent dat uw partner en/of kinderen ook niet meer zijn verzekerd voor nabestaandenpensioen. Als u komt te overlijden, hebben zij dus ook geen recht op dit pensioen. Heeft u in het verleden ook nog pensioen opgebouwd in de eindloonregeling van Pensioenfonds Campina. Dan hebben uw partner en/of kinderen wel recht op een nabestaandenpensioen.