Als u in Nederland woont, dan wordt uw overlijden automatisch bij ons gemeld via de burgerlijke stand. Overlijdt u tijdens een vakantie in het buitenland of woont u in het buitenland? Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden.
 

Pensioen voor uw nabestaanden

Dit is alleen van toepassing als u een ouderdomspensioen bij ons heeft. Na uw overlijden, kunnen de pensioenen voor nabestaanden (partner en kinderen) bestaan uit:

  • Opgebouwd partnerpensioen en wezenpensioen uit een vroegere eindloonregeling;
  • Partnerpensioen uit uitruil ouderdomspensioen bij einde deelneming.

We betalen het eventuele partnerpensioen uit vanaf een maand na uw overlijden. Als u overlijdt, dan heeft uw partner misschien ook recht op Anw. Of dat het geval is, leest u op de website van de SVB.
 

Pensioen voor uzelf stopt

Ontvangt u op het moment van uw overlijden een ouderdomspensioen, partnerpensioen of arbeidsongeschiktheidsuitkering van Pensioenfonds Campina? Dan betalen we deze uit tot en met de maand waarin u bent overleden. Daarna stopt de betaling.