Scheiden of einde geregistreerd partnerschap

Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen. Namelijk de helft van wat u hebt opgebouwd in de periode dat u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Andersom heeft u ook recht op de helft van het ouderdomspensioen van uw partner. Om deze verdeling te regelen, vult u het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Dit formulier downloadt u op de website van de Rijksoverheid. Dit doet u binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent.

Let op! U kunt als echtgenoten of partners ook andere afspraken maken. Dit kan vooraf in de huwelijkse voorwaarden of de voorwaarden voor het partnerschap of achteraf in de scheidingsovereenkomst.
 

Einde samenwonen

Als u samenwoont zonder dat u wettelijk iets heeft vastgelegd, dan heeft u geen recht op het ouderdomspensioen van uw partner als u uit elkaar gaat. Ook als u wel een samenlevingscontract heeft én uw partner bij het fonds is aangemeld, heeft u in principe geen recht op elkaars pensioen. Dat kan alleen als u hier afspraken over heeft gemaakt in het samenlevingscontract. Meer informatie over de verdeling van het pensioen bij het einde van een relatie vindt u op het Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.
 

Verdeling partnerpensioen

Als u ook partnerpensioen heeft opgebouwd, dan krijgt uw ex-partner dat pensioen als u overlijdt. Dit heeft u namelijk volledig opgebouwd toen u nog werkte.
 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

De arbeidsongeschiktheidsuitkering verandert niet door beëindiging van het huwelijk, de partnerschap of het samenwonen.
 

Aanvullende informatie over verdeling pensioen

De Rijksoverheid heeft op het Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding alle informatie verzameld die u nodig heeft als u uit elkaar gaat. Dit informatieblad is bedoeld voor mensen die gaan scheiden of die al gescheiden zijn.