VGC
'Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina' behartigt de belangen van haar leden. De leden worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, binnen Pensioenfonds Campina en binnen de VGC.

BPZ
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Op deze website vindt een overzicht van uw pensioen- en AOW aanspraken. De website laat bovendien zien waar uw pensioen is opgebouwd. 

Sociale VerzekeringsBank (SVB)
Uitvoeringsorgaan voor AOW en Anw.

Zorginstituut Nederland
Overkoepelend orgaan voor de zorgverzekering.

Zorg- en huurtoeslagen
Informatie van de Belastingdienst over toeslagen.

DNB
Toezichthouder De Nederlandsche Bank.

AFM
Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten.

Geschilleninstatie Pensioenfondsen (GIP) 
GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen. U kunt bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen terecht als u een geschil heeft met uw pensioenfonds waar u samen niet uitkomt. GIP probeert in dit soort gevallen te helpen.

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek (prijsindexcijfer).

Pensioenfederatie
De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens 156 pensioenfondsen de belangen van ongeveer 6,2 miljoen deelnemers, 3,8 miljoen gepensioneerden en 9,1 miljoen gewezen deelnemers.

Vrouw&pensioen
Platform Vrouwenpensioen.

Zuivelgeschiedenis Nederland 
Een website over de zuivelhistorie van Nederland.