VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina

De 'Vereniging van Gepensioneerden Campina' (VGC) is in 2001 opgericht. De vereniging behartigt de belangen van haar leden. De leden worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, binnen Pensioenfonds Campina en binnen de VGC. In 2018 is de naam gewijzigd in 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina' en kunnen medewerkers van FrieslandCampina, met pensioenrechten bij Pensioenfonds Campina, aspirant-lid worden.

Naar de website van de VGC