Bestuur en commissies

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van het fonds en bestaat uit acht leden. Op grond van de statuten worden er twee leden voorgedragen door de werkgevers, vier door de werknemers en twee door de gepensioneerden. De leden namens de werkgevers en de werknemers worden voorgedragen door respectievelijk de werkgevers en de Centrale Ondernemingsraad van de werkgevers. Leden namens de gepensioneerden kunnen worden voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden Campina. Gepensioneerden kunnen zich individueel (onder voorwaarden) kandidaat stellen. Als er voor een vacature meer kandidaten zijn, worden er verkiezingen gehouden.

De huidige samenstelling van het bestuur 

De voorzitter, de secretaris en de directeur van het pensioenfonds houden zich bezig met de operationele gang van zaken. Hieronder ziet u de complete samenstelling van het bestuur.

Namens de werkgevers

 • Vacature
 • E.H. Janssen (Els)

Namens de deelnemers

 • J.L.M. Adriaans (Jan), secretaris
 • S.W. de Haes (Stephan)
 • M.J. van der Molen (Mirjam)
 • R.J. Rothkrantz (Robbert)

Namens de gepensioneerden

 • M.M.G.M. van den Hoven (Martien), voorzitter
 • M.F.O.W. van Berkel (Rien)
   

Beleggingsadviescommissie

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van het bestuur is het beleggen van de in het verleden ontvangen premies. De beslissingen op beleggingsgebied worden voorbereid door een beleggingsadviescommissie.
 

Huidige samenstelling van de beleggingsadviescommissie
 • J.Th.A.M. Jeurissen (Theo), extern beleggingsadviseur, tevens voorzitter
 • S.W. de Haes (Stephan)
 • A.M. van Nunen (Anton), extern beleggingsadviseur
 • R.J. Rothkrantz (Robbert)
 • C. Spaans (Cor)
 • F. Verveld (Frank)

Communicatiecommissie

Op het gebied van de communicatie laat het bestuur zich bijstaan door een communicatiecommissie. Deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor de website en de nieuwsbrieven van het fonds.
 

De huidige samenstelling van de communicatiecommissie
 • J.L.M. Adriaans (Jan)
 • F.T.G.E. Savelkouls (Frans)
 • F.A. Bakker (Frank)
 • C. Spaans (Cor), voorzitter

Risicomanagementcommissie

De risicomanagementcommissie adviseert het bestuur over het beleid op het gebied van risicomanagement. Welke risico's zijn er en met welke maatregelen kunnen deze risico's zo goed mogelijk worden beheerst.
 

De huidige samenstelling van de risicomanagementcommissie
 • J.L.M. Adriaans (Jan)
 • F.A. Bakker (Frank), onafhankelijk risicomanager namens het pensioenbureau
 • M.J. van der Molen (Mirjam)
 • E.H. Janssen (Els), voorzitter