Pensioenfonds Campina beheert (een deel van) uw pensioengeld. Als de financiële situatie van het pensioenfonds goed is, dan gaat het ook goed met uw pensioen. Maar als het minder goed gaat, kan dat ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom is het belangrijk voor u om bij te houden hoe Pensioenfonds Campina ervoor staat.
 

De dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van het pensioenfonds en geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (hoeveel geld heeft het pensioenfonds in kas?) en de schulden (wat moet het pensioenfonds betalen?). Als we voor elke euro die we nu en in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook 1 euro in kas hebben, is onze dekkingsgraad precies 100%. Dit is overigens wel het minimum, het liefst hebben we namelijk iets meer in kas. Want hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.
 

Actuele en Beleidsdekkingsgraad

Pensioenfonds Campina berekent elke maand de dekkingsgraad. Dit is de actuele dekkingsgraad. Door deze te berekenen, weten we iedere maand hoe we er financieel voor staan. Dit kan per maand best van elkaar verschillen. Daarom berekenen we sinds 2015 ook het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Dit 12-maands gemiddelde noemen we de beleidsdekkingsgraad. Sinds 2015 is het wettelijk verplicht om met deze dekkingsgraad te rekenen. De beleidsdekkingsgraad is, zoals de naam al doet vermoeden, bepalend bij beleidsmatige besluiten met betrekking tot de financiële situatie van het fonds. Hieronder valt bijvoorbeeld het vaststellen van de mogelijkheid om de pensioenen te verhogen.
 

Marktwaardedekkingsgraad

Bij beleidsbeslissingen baseert het bestuur van Pensioenfonds Campina zich op de marktwaardedekkingsgraad. Bij de marktwaardedekkingsgraad berekent Pensioenfonds Campina zowel de waarde van de beleggingen als de waarde van de verplichtingen met behulp van de actuele marktrente.
 

Verhoging van uw pensioen

Voor zover de middelen van het pensioenfonds dit toelaten, proberen we uw pensioen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling. Dat kan alleen als de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg is. Om de pensioenen gedeeltelijk mee te laten groeien, moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. Volledig mee laten groeien is pas mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 130% of hoger. Deze grens kan verschuiven als de rentestand verandert.

 

2024 % beleidsdekkingsgraad % marktwaardedekkingsgraad % actuele dekkingsgraad
Februari (Voorlopig) 125,5 127,9 127,9
Januari 125,2 126,0 126,0
2023 % beleidsdekkingsgraad % marktwaardedekkingsgraad % actuele dekkingsgraad
December 124,9 125,8 125,8
November 125,7 126,1 126,1
Oktober 126,5 125,1 125,1
September 127,3 126,8 126,8
Augustus 127,9 126,1 126,1
Juli 128,7 127,0 127,0
Juni 129,1 125,0 125,0
Mei 129,6 123,4 123,4
April 130,4 123,7 123,7
Maart 131,2 122,8 122,8
Ultimo % beleidsdekkingsgraad % actuele dekkingsgraad
2023 124,9 125,8
2022 132,4 135,1
2021 126,2 132,1
2020 109,2 117,9
2019 112,7 116,1
2018 113,8 109,4
2017 110,9 113,9
2016 101,9 106,4
2015 104,7 103,2
2014   106,5
2013   104,8
2012   99,7
Maand Beleidsdekkingsgraad Marktwaardedekkingsgraad Actuele dekkingsgraad
Mrt '23 131.2 122.8 122.8
Apr '23 130.4 123.7 123.7
Mei '23 129.6 123.4 123.4
Jun '23 129.1 125.0 125.0
Jul '23 128.7 127.0 127.0
Aug '23 127.9 126.1 126.1
Sep '23 127.3 126.8 126.8
Okt '23 126.5 125.1 125.1
Nov '23 125.7 126.1 126.1
Dec '23 124.9 125.8 125.8
Jan '24 125.2 126.0 126.0
Feb '24 125.5 127.9 127.9