Taken van het pensioenbureau

De belangrijkste taken van het pensioenbureau zijn:

  • beleidsvoorbereiding en ondersteuning van bestuur, commissies en verantwoordingsorgaan
  • pensioenadministratie
  • verzorgen van pensioenuitkeringen en afdrachten aan o.a. belastingdienst
  • beleggingsadministratie
  • financiële administratie en verslaglegging
  • communicatie
     

Huidige samenstelling pensioenbureau