Intern toezicht

Pensioenfondsen moeten ervoor zorgen dat er intern toezicht is door onafhankelijke personen. Onder intern toezicht verstaan we het kritisch bezien van het functioneren van (het bestuur van) het fonds. Dit omvat ten minste de volgende taken:

  • het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en interne controle binnen het fonds.
  • het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd.
  • het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn.
De huidige samenstelling van de raad van toezicht
  • P.R.F. de Koning (Paul), voorzitter
  • R.H.H. Ganzeboom (Ronald)
  • E.A. van der Velde (Eliena)

Extern toezicht

Behalve intern wordt er ook extern toezicht gehouden op pensioenfondsen. Vanuit de overheid is hier veel aandacht voor. Het toezicht op pensioenfondsen is onder andere een aandachtspunt van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij zien erop dat pensioenfondsen goed bestuurd worden. Tenslotte spelen de accountant én de actuaris een belangrijke rol als het gaat om extern toezicht.