Veranderingen bij het pensioenfonds

Per 1 januari 2015 is de uitvoeringsovereenkomst met Pensioenfonds Campina opgezegd. Sinds deze datum draagt de onderneming geen premies meer af aan ons pensioenfonds voor deelnemers in actieve dienst. Pensioenfonds Campina gaat sindsdien verder als gesloten pensioenfonds.
 

Pensioenopbouw gestopt, wel pensioen

Door de sluiting is het niet mogelijk om meer pensioen op te bouwen bij Pensioenfonds Campina. Het pensioen dat bij Pensioenfonds Campina is opgebouwd, blijft daar wel staan. En als u met pensioen gaat, betalen we dit pensioen ook uit zolang u leeft.
 

Iedereen hetzelfde pensioenreglement

Het Pensioenreglement 2006, dat per 1 januari 2006 is ingegaan, is voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2015. Dit had te maken met de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds en de werkgevers. Sindsdien heeft het fonds nog maar 1 pensioenreglement dat voor iedereen van toepassing is.
 

Bedrijfstakpensioenfonds Zuivel

Als u nog bij FrieslandCampina of één van de aangesloten werkgevers in dienst bent, dan bouwt u sinds 1 januari 2015 pensioen op bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel (BPZ). Het pensioen dat u bij Pensioenfonds Campina heeft opgebouwd, blijven wij voor u beheren. En als u met pensioen gaat, betalen we het uit.
 

Pensioen meenemen naar nieuwe uitvoerder

Gaat u ergens anders werken? En gaat u daar deelnemen aan een andere pensioenregeling? Dan kunt u ervoor kiezen om het pensioen dat u bij Pensioenfonds Campina hebt opgebouwd mee te nemen. Dit noemen we waardeoverdracht. U regelt de waardeoverdracht via uw nieuwe pensioenuitvoerder.