Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingorgaan over het beleid dat zij uitvoert. Eén keer per jaar geeft het verantwoordingsorgaan daarover een oordeel. Dat oordeel moet worden opgenomen in het jaarverslag. Als het bestuur op dit oordeel reageert, dan wordt die reactie ook opgenomen in het jaarverslag.

De leden van het verantwoordingsorgaan worden door het bestuur benoemd op voordracht van:

  • de werkgevers (leden namens de werkgevers);
  • de Centrale Ondernemingsraad van FrieslandCampina (leden namens de deelnemers);
  • de Vereniging van Gepensioneerden Campina (leden namens de gepensioneerden en slapers). Gepensioneerden kunnen zich individueel (onder voorwaarden) kandidaat stellen. Als er meer kandidaten zijn dan twee, worden er verkiezingen gehouden.
     

Huidige samenstelling verantwoordingsorgaan

Namens de werkgevers

  • S. van Noppen (Suzanne)

Namens de deelnemers

  • H.C.E.M. van Ruremonde (Henri)

Namens de gepensioneerden

  • F.A.A. Termote (Frank)
  • C.F.E. Buddingh' (Stanny)
  • C.L.P. Verstijnen (Cees)