Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bent u voor 2006 arbeidsongeschikt geraakt? En ontvangt nu nog steeds een arbeidsongeschiktheidsuitkering van ons? Dan bouwt u ook nog ouderdomspensioen op. Hieronder leest u hoe dat werkt.
 

Arbeidsongeschikt voor 2006

De voortzetting van de pensioenopbouw en de voorwaarden die van toepassing waren op 31 december 2005 blijven gelden voor uw pensioenopbouw. Dat houdt in dat de pensioenregeling wordt voortgezet op basis van het reglement dat op u van toepassing was bij het einde van uw dienstverband. Uitzondering hierop is de pensioenopbouw volgens pensioenreglement 2000. Vanaf 2006 mag u alleen pensioen opbouwen op basis van een pensioenleeftijd van 65 jaar. De duur van de voortzetting en de manier waarop het salaris wordt aangepast blijven wel hetzelfde.
 

Als uw mate van arbeidsongeschiktheid verandert
 

  • Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage stijgt
    Als uw mate van arbeidsongeschiktheid stijgt, dan kunt u voor het deel dat uw arbeidsongeschiktheid toeneemt, geen pensioen meer opbouwen bij Pensioenfonds Campina. U kunt voor dit deel wel terecht bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel. Voor het deel dat u al arbeidsongeschikt was, blijft u wel pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Campina.

  • Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage daalt
    Als uw mate van arbeidsongeschiktheid daalt, dan blijft u voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Campina. Voor het deel dat u weer kunt werken, gaat u ergens anders pensioen opbouwen. Als u nog in dienst bent bij FrieslandCampina, is dat waarschijnlijk het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel.