In de pensioenregeling van Pensioenfonds Campina is het partner- en wezenpensioen op risicobasis verzekerd. Uw nabestaanden zijn alleen verzekerd zolang u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Campina. Dat komt omdat u dan premie betaalt. Omdat u geen pensioen meer bij Pensioenfonds Campina opbouwt, zijn uw nabestaanden ook niet meer bij ons verzekerd voor nabestaandenpensioen. Voor actuele informatie over uw nabestaandenpensioen kunt u terecht bij Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel.
 

Anw hiaatpensioen voor uw partner

Als u nog bij FrieslandCampina werkt, dan kunt u voor uw nabestaanden een Anw-hiaatverzekering afsluiten. Hiermee verzekert u uw partner van extra inkomen als u komt te overlijden. Dit soort inkomen is onder bepaalde voorwaarden ook via de overheid geregeld, namelijk via de Anw-uitkering. Maar vanwege strenge voorwaarden, heeft bijna niemand recht op deze uitkering. Daarom biedt FrieslandCampina een Anw-hiaatverzekering aan. Zo kunt u alsnog vrijwillig extra inkomen voor uw partner regelen.

Wilt u een Anw-hiaatverzekering afsluiten? Dat kan. Neem hiervoor contact op met het Pensioenbureau van FrieslandCampina. Zij zijn telefonisch bereikbaar op (0561) 71 18 04 of per e-mail op pensioenbureau@frieslandcampina.com.