De pensioenregeling van Pensioenfonds Campina bestaat uit een basisregeling en een aantal overgangsbepalingen. Welke regeling of regelingen voor u van toepassing zijn, hangt af van uw leeftijd en/of wanneer u in dienst bent gekomen. Voordat we hier verder op ingaan, vertellen we eerst wat de basisregeling inhoudt. Die geldt namelijk voor iedereen.
 

Basispensioenregeling

De basispensioenregeling wordt uitgebreid beschreven in het pensioenreglement. Hieronder zetten we de belangrijkste punten alvast op een rij:

 • De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dit betekent dat uw pensioen tot en met 2014 ieder jaar met een vast percentage van de pensioengrondslag is aangegroeid. Hoe meer u verdient, hoe meer u opbouwt.
 • De pensioengrondslag is het deel van uw salaris waarover u pensioen mag opbouwen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw salaris en de franchise. De franchise is het deel van uw salaris waar u geen pensioen over opbouwt. Dit is niet nodig omdat u later ook AOW van de overheid ontvangt. De franchise verandert ieder jaar.
 • De opbouw van pensioen begint bij 21 jaar oud en in 2014 is de jaarlijkse opbouw 2,1% van de pensioengrondslag. Verder wordt eerder opgebouwd pensioen tijdens het dienstverband jaarlijks geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling (maximaal 3%).
 • Er was tijdens het dienstverband een risicoverzekering voor nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen).
 • De standaard pensioenleeftijd is 65 jaar.
 • Naast deze basispensioenregeling kunnen door de werkgever voor u aanvullende pensioenverzekeringen zijn afgesloten bij andere pensioenuitvoerders.
   

In dienst na 31 december 2005

U heeft alleen recht op de basispensioenregeling volgens het Pensioenreglement 2006. Er zijn geen overgangsbepalingen op u van toepassing.
 

Geboren 1942-1954 en voorheen eindloonregeling

Vanaf 1 januari 2006 is de basispensioenregeling volgens pensioenreglement 2006 op u van toepassing. Verder is er een garantie (geïndexeerd) voor de hoogte van het ouderdomspensioen. Dat houdt in dat als u tot 62 jaar blijft werken, een deel van uw pensioen gegarandeerd is. Het is dan niet lager dan het per 31 december 2005 bereikbare pensioen op uw 65e. Ook voor het partnerpensioen geldt een dergelijke garantie (niet geïndexeerd), maar dan voor het variabele deel van het salaris.
 

Geboren na 1954 en in dienst vóór 1 januari 2000

 • Vanaf 1 januari 2006 is de basispensioenregeling volgens pensioenreglement 2006 op u van toepassing.
 • Voor het ouderdomspensioen geldt geen garantie.
 • Voor het partnerpensioen geldt een garantie (niet geïndexeerd). Die garantie is gebaseerd op het laatste partnerpensioen volgens het eindloonreglement dat gold in 1999.
   

Geboren na 1954 en in dienst vanaf 1 januari 2000

 • Vanaf 1 januari 2006 is de basispensioenregeling volgens pensioenreglement 2006 op u van toepassing.
 • Uw eerder opgebouwde rechten worden geïndexeerd met de loonindex.
 • Er geldt geen garantie voor ouderdoms- of partnerpensioen.
   

Vóór 2006 uit dienst met voortzetting van pensioenopbouw

De voortzetting en de voorwaarden die van toepassing waren op 31 december 2005 blijven van kracht. Dat houdt in dat de eindloonregeling onverminderd wordt voortgezet. De duur van de voortzetting en de manier waarop het salaris wordt aangepast blijven dus hetzelfde.