U kunt uw nieuwe bankrekeningnummer alleen per brief of per e-mail aan ons doorgeven. Let daarbij op het volgende:

  • Voeg een kopie van uw bankafschrift of een print van uw online rekeningoverzicht bij. Hierop moet in ieder geval uw naam en het nieuwe rekeningnummer vermeld staan. Is het rekeningnummer een IBAN, dan moet u dat nummer vermelden. De bedragen mag u onleesbaar maken.
  • Als het om een buitenlands rekeningnummer gaat, voeg dan ook een bankdocument toe waarop de BIC- of SWIFT-code vermeld staat.
  • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij.
  • Vermeld uw deelnemersnummer (indien bekend).
  • onderteken de brief met uw handtekening.
     

Contactgegevens

Pensioenfonds Campina
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden
E-mail: pensioenfonds@campina.com

Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.