Verhuizen binnen Nederland

Bent u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en verhuist u binnen Nederland? Dan ontvangen wij uw nieuwe adres automatisch via de gemeente. U hoeft dan niets te doen. Heeft u altijd in Nederland gewoond, maar heeft u al geruime tijd geen post van ons ontvangen? Dan hebben wij mogelijk niet uw juiste adresgegevens. In dat geval raden wij u aan om uw adres aan ons door te geven.
 

Verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, dan moet u uw nieuwe adres zelf aan ons doorgeven. Graag ontvangen wij twee maanden voor de emigratie schriftelijk uw nieuwe adresgegevens. Op die manier kunnen wij u blijven informeren over uw pensioen.
 

 • Pensioen ontvangen in het buitenland
  Wij kunnen een pensioenuitkering overmaken naar de meeste landen. Indien het een overmaking naar een rekening buiten de Europese Unie betreft, komen eventuele bankkosten voor uw rekening. U kunt kiezen voor kwartaalbetaling, zodat de totale bankkosten beperkt blijven.

  Eenmaal per jaar ontvangt u van ons een schriftelijk verzoek voor een bewijs van in leven. U kunt dit bewijs krijgen bij de gemeente waar u woont.

 

 • Belastingregels in het buitenland
  Voor het buitenland gelden andere belastingregels. Die regels zijn afhankelijk van de belastingafspraken van Nederland met het betreffende land. Ook zal een afwijkende premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) van toepassing zijn. Informatie over deze premie vindt u op de website van het CAK.
   

U verhuist terug naar Nederland

Als u vóór 1995 in het buitenland bent gaan wonen en u komt terug naar Nederland, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk schriftelijk het adres in Nederland. Bent u in of na 1995 in het buitenland gaan wonen? Dan krijgen wij uw nieuwe adres in Nederland automatisch via de gemeente door.
 

Nieuw adres doorgeven

U kunt uw nieuwe adres schriftelijk of via e-mail aan ons sturen. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • uw achternaam (ook meisjesnaam) en voorletters
 • uw geboortedatum
 • de ingangsdatum van het nieuwe adres
 • uw deelnemersnummer bij ons fonds

Wij kunnen een pensioenuitkering overmaken naar de meeste landen. Indien het een overmaking naar een rekening buiten de Europese Unie betreft, komen eventuele bankkosten voor uw rekening. U kunt kiezen voor kwartaalbetaling, zodat de totale bankkosten beperkt blijven.