Pensioen is uw inkomen voor later. Via uw salaris zet u daar nu alvast geld voor opzij. Zodat u ook een inkomen heeft als u later niet meer werkt. Er zijn verschillende soorten pensioen. Zo is er ouderdomspensioen, het pensioen voor u persoonlijk. Maar ook nabestaandenpensioen. Dat is een pensioen dat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen als u komt te overlijden.
 

Pensioenleeftijd 65

De pensioenleeftijd bij Pensioenfonds Campina is 65 jaar. Dit betekent dat u uw pensioen vanaf dat moment kunt opnemen. Als u dat wilt, kunt u uw pensioen natuurlijk wel eerder of later opnemen. Bijvoorbeeld omdat u doorwerkt tot uw AOW-leeftijd. Omdat we een gesloten pensioenfonds zijn, blijft de pensioenleeftijd 65 jaar. Meer informatie over de status van het fonds leest u onder Veranderingen bij het pensioenfonds.